Συμφωνία σταθμός με τη Διοίκηση της Τράπεζας Πειραιώς

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΝΤΑΙ Η ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΚΟΚΚΙΝΑ ΔΑΝΕΙΑ Συναδέλφισσες,.

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΝΤΑΙ Η ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΚΟΚΚΙΝΑ ΔΑΝΕΙΑ

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Συμφωνία – σταθμός, για την απασχόληση και τα δικαιώματα των εργαζομένων στον τραπεζικό κλάδο επετεύχθη ανάμεσα στην ΟΤΟΕ και τον αντιπροσωπευτικό Σύλλογο
Εργαζομένων της Τράπεζας Πειραιώς με τη ∆ιοίκηση της Τράπεζας Πειραιώς, μετά από
σκληρές και επίπονες διαπραγματεύσεις πολλών ημερών, που ολοκληρώθηκαν μόλις
σήμερα.

Πρόκειται για μια πρωτόγνωρη συμφωνία, που θέτει ως αφετηρία την εθελοντική
συμμετοχή των εργαζομένων σε μία επιχειρηματική επιλογή (μεταβίβαση της
διαχείρισης των κόκκινων δανείων σε νέα εταιρεία) και στη συνέχεια διασφαλίζει
απόλυτα τα δικαιώματα ΟΛΩΝ των εργαζομένων, σήμερα και στο μέλλον (όπως θα
ισχύουν στις εκάστοτε κλαδικές ΣΣΕ).

Κορυφαία σημασία στην παραπάνω συμφωνία έχει η προστασία της
απασχόλησης των εργαζομένων, που θα μεταφερθούν εθελοντικά στη νέα εταιρεία,
δεδομένου ότι η Τράπεζα αναλαμβάνει την υποχρέωση της επαναπρόσληψής τους
στην τράπεζα Πειραιώς κατά προτεραιότητα για την κάλυψη των αναγκών της, εάν και
εφόσον μείνουν χωρίς εργασία στο μέλλον σε περίπτωση λύσης ή λήξης της
συνεργασίας της Τράπεζας Πειραιώς με την Intrum.

Η ΟΤΟΕ για μια ακόμα φορά στην πολύχρονη ιστορική της διαδρομή, παίρνει πάνω της
ακόμα ένα κρίσιμο θέμα του κλάδου που αφορά στους εργαζόμενους ενός συγκεκριμένου
χώρου το οποίο σχετίζεται με τη διαχείριση των κόκκινων δανείων που μεταφέρονται σε άλλη
εταιρεία.

Παρεμβαίνει έγκαιρα και θετικά στις εξελίξεις, που διαμορφώνουν μια νέα
πραγματικότητα στο χώρο των τραπεζών και επιτυγχάνει τον κεντρικό της στόχο, που είναι η προστασία της απασχόλησης και των δικαιωμάτων των τραπεζοϋπαλλήλων και μάλιστα σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο, γενικευμένου φόβου και ανασφάλειας.

Έτσι, η συμφωνία που επιτυγχάνεται από κοινού με τον αντιπροσωπευτικό
Σύλλογο των εργαζομένων και τη ∆ιοίκηση της Τράπεζας Πειραιώς, είναι «το
διαβατήριο» της ασφαλούς εθελοντικής μετάβασης των εργαζομένων με απόλυτη
προστασία των δικαιωμάτων τους – σήμερα αλλά και στο μέλλον – και με διατήρηση
της τραπεζοϋπαλληλικής τους ιδιότητας, γεγονός που επιβεβαιώνει με τον πιο
ξεκάθαρο τρόπο ότι οι συνάδελφοι που θα επιλέξουν να μεταφερθούν στη νέα εταιρεία
δεν θα χάσουν κανένα από τα δικαιώματα που είχαν ως εργαζόμενοι στην Τράπεζα.

Στο σημείο αυτό θέλουμε να επισημάνουμε ιδιαίτερα ότι οι συνάδελφοι που θα
επιλέξουν να μεταφερθούν στη νέα εταιρεία διαχείρισης των κόκκινων δανείων, θα
εξακολουθήσουν να έχουν την ιδιότητα του τραπεζοϋπαλλήλου και δεν θα γίνουν ποτέ «ξένο
σώμα» για τον κλάδο μας.

Επιπλέον, οι προσπάθειες της ΟΤΟΕ θα επικεντρωθούν ώστε οι συνάδελφοι αυτοί να
μετέχουν οργανικά και λειτουργικά στο συνδικαλιστικό κίνημα των τραπεζοϋπαλλήλων και
αυτό θα επιδιώξουμε να γίνει το συντομότερο δυνατό με όλες μας τις δυνάμεις, στο πλαίσιο
των αναγκαίων διαδικασιών που θα δρομολογήσουμε.

Όσοι, επιλέξουν να παραμείνουν στην τράπεζα, θα αξιοποιηθούν σε άλλες
θέσεις εργασίας για την κάλυψη αναγκών, στο πλαίσιο όσων ορίζονται στον
Οργανισμό Προσωπικού.

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Μετά από αυτήν τη θετική εξέλιξη, γίνεται φανερό για μια ακόμα φορά, ότι ο ρόλος της
ΟΤΟΕ είναι καθοριστικός και αναντικατάστατος στα κορυφαία θέματα του κλάδου, που αφορούν στα δικαιώματα των τραπεζοϋπαλλήλων.

Όσοι αμφισβήτησαν την αποφασιστική παρέμβαση της ΟΤΟΕ και προσπάθησαν
είτε σε συνδικαλιστικό – παραταξιακό, είτε σε προσωπικό επίπεδο να λοιδορήσουν
και να υπονομεύσουν την παρέμβασή της, προβλέποντας ως άλλες Κασσάνδρες
καταστροφές και αδιέξοδα, πήραν την απάντηση που τους άξιζε.

Την ίδια απάντηση θα πάρουν από τους εργαζόμενους και όσοι θελήσουν να
εμφανισθούν εκ των υστέρων ως τιμητές και ανάδοχοι αυτής της επιτυχίας (που έτσι
και αλλιώς δεν τους ανήκει) για να δικαιώσουν την υποτιθέμενη αγωνιστικότητά τους.

Το κύρος και η διαπραγματευτική δύναμη της ΟΤΟΕ και η αποφασιστική της
στάση με τη δύναμη της εμπιστοσύνης των εργαζομένων, οδήγησε σε αυτήν την
πρωτόγνωρη συνδικαλιστική επιτυχία, που δεν μπορεί να αμφισβητηθεί από κανέναν.

Η συμφωνία αυτή, ως σημαντική συνδικαλιστική επιτυχία του κλάδου δημιουργεί νέες
ουσιαστικές δυνατότητες αποτελεσματικής παρέμβασης και δράσης και, ταυτόχρονα, αποτελεί
ένα πιλοτικό θετικό προηγούμενο, που νομίζουμε ότι θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα από τους
εργαζόμενους στις Τράπεζες αλλά και τους Συλλόγους – Μέλη της ΟΤΟΕ.

Σε κάθε περίπτωση και με αφορμή αυτή τη συμφωνία επισημαίνουμε ότι η υπεράσπιση
των δικαιωμάτων μας είναι μια διαρκής προσπάθεια, στην οποία ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ πρέπει να
είμαστε σε διαρκή επαγρύπνηση και ετοιμότητα.

Παρουσιάζουμε τη συμφωνία αυτή, με ιδιαίτερη τιμή και χαρά, γιατί αποτελεί ένα
σημαντικό συνδικαλιστικό γεγονός, τόσο σε ό,τι αφορά στο περιεχόμενό της, όσο και
στις προϋποθέσεις που διαμορφώνονται για ανάλογες συνδικαλιστικές παρεμβάσεις
στο μέλλον, που θα καθορίσουν τις εξελίξεις στον τραπεζικό κλάδο.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΥΚΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΜΥΛΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ – ΟΤΟΕ – ΣΕΤΠ

για τη διασφάλιση

-των εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων των εργαζομένων που θα μεταφερθούν
στη νέα εταιρία (80% Intrum – 20% Τράπεζα Πειραιώς) η οποία θα έχει ως σκοπό τη
διαχείριση, κατ΄αποκλειστικότητα για λογαριασμό της Τράπεζας Πειραιώς όλων των ΝPE’s
και REO’s για τουλάχιστον 10 έτη

– των εργασιακών δικαιωμάτων όσων εργαζομένων δηλώσουν ότι δεν επιθυμούν να
μετάσχουν στο νέο σχήμα

Στην Αθήνα σήμερα, 25/7/2019 μεταξύ:

1. Της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» που
εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αμερικής αρ.4, ΑΦΜ 094014298, ΦΑΕ Αθηνών και
εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από τον Διευθύνοντα
Σύμβουλο της Τράπεζας Πειραιώς κ. Χρήστο Μεγάλου και την Ανώτερη Γενική
Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού κ. Αναστασία Μακαριγάκη

2. Της Δευτεροβάθμιας Συνδικαλιστικής Οργάνωσης με την επωνυμία «Ομοσπονδία
Τραπεζοϋπαλληλικών Οργανώσεων Ελλάδος» (ΟΤΟΕ) που εδρεύει στην Αθήνα, οδός
Βησσαρίωνος αρ. 9, ΑΦΜ 090011951, ΔΟΥ Δ’ Αθηνών, και εκπροσωπείται νόμιμα για
την υπογραφή της παρούσας από τους κ.κ. Σταύρο Κούκο, Πρόεδρο και Αχιλλέα
Μυλωνόπουλο, Γεν. Γραμματέα και

3. Της Αντιπροσωπευτικής Πρωτοβάθμιας Συνδικαλιστικής Οργάνωσης με την
επωνυμία «Σύλλογος Εργαζομένων Τράπεζας Πειραιώς» που εδρεύει στην Αθήνα,
οδός Καραγεώργη Σερβίας 1, ΑΦΜ 099911343, και εκπροσωπείται νόμιμα για την
υπογραφή της παρούσας από τον Πρόεδρο του Δ.Σ κ. Ιωάννη Κάκκα και τον Γεν.
Γραμματέα κ.Στυλιανό Μουλακάκη

Λαμβάνοντας υπόψη τη συμφωνία που επήλθε μεταξύ της Τράπεζας Πειραιώς και της
ΟΤΟΕ στις 28.5.2019 με την οποία η Τράπεζα ανέλαβε τη δέσμευση απέναντι στην ΟΤΟΕ
που αφορά στην εθελοντική συμμετοχή των εργαζομένων τραπεζοϋπαλλήλων στο νέο
εταιρικό σχήμα διαχείρισης των κόκκινων δανείων που θα συστήσει με τον
Χρηματοοικονομικό Όμιλο INTRUM , πριν την ενεργοποίηση της λειτουργίας του,
συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αποδεκτά τα εξής :
25/7/2019 6:28 μμ

Α.

Η Τράπεζα Πειραιώς δεσμεύεται ότι στην εφαρμοστική σύμβαση που θα συνάψει με την
INTRUM για την λειτουργία του νέου εταιρικού σχήματος διαχείρισης απαιτήσεων από
δάνεια και πιστώσεις θα περιλαμβάνονται οι παρακάτω όροι, που μετά από τη θέση της
παραπάνω εφαρμοστικής σύμβασης σε ισχύ, θα δεσμεύουν την νέα εταιρία και θα
αποτελούν όρους των ατομικών συμβάσεων εργασίας, δυνάμει των οποίων θα απασχολείται
το τραπεζοϋπαλληλικό προσωπικό της Τράπεζας Πειραιώς που θα μεταφερθεί στην νέα
εταιρία.

Α1. Η απασχόληση των εργαζομένων της Τράπεζας Πειραιώς (εφεξής οι εργαζόμενοι) που θα επιλέξουν να μεταφερθούν στη νέα εταιρία, εξασφαλίζεται υπό το ισχύον νομικό, θεσμικό, κλαδικό και επιχειρησιακό πλαίσιο και οι εργαζόμενοι διατηρούν όλα τα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα που έχουν ως εργαζόμενοι στην Τράπεζα Πειραιώς, στο υπό ίδρυση εταιρικό σχήμα και με οποιαδήποτε άλλη μορφή ή μετοχική σύνθεση συνέχισης της
λειτουργίας του στο μέλλον.

Α2. Οι μισθολογικές και πάσης φύσεως θεσμικές, οικονομικές και άλλες παροχές καθώς και τα ασφαλιστικά δικαιώματα των εργαζομένων που πηγάζουν από τις κλαδικές ΣΣΕ ΟΤΟΕ – Τραπεζών, την ισχύουσα επιχειρησιακή ΣΣΕ, τις ατομικές συμβάσεις εργασίας, τους όρους του Κανονισμού Προσωπικού όπως ισχύει σήμερα και καθορίζει το πλέγμα των εργασιακών
σχέσεων (Οργανισμός Προσωπικού), τις Πράξεις της Διοίκησης, Πρακτικά Συμφωνίας , τις
αποφάσεις Δ.Σ Τράπεζας, από έθιμο ή επιχειρησιακή συνήθεια, διατηρούνται ως έχουν και
συνεχίζουν να ισχύουν στο σύνολό τους για όσους εργαζομένους της Τράπεζας Πειραιώς
επιλέξουν να μεταφερθούν και θα παρέχονται από την νέα εταιρία.

Α3. Ως ημερομηνία πρόσληψης στην νέα εταιρία θεωρείται η ημερομηνία πρόσληψης στην Τράπεζα Πειραιώς (συμπεριλαμβάνονται όλα τα χρόνια προϋπηρεσίας) χωρίς καμία διακοπή του χρόνου εργασίας.

Α4.Οι όροι αμοιβής και εργασίας των εκάστοτε ισχυουσών Κλαδικών ΣΣΕ ΟΤΟΕ – Τραπεζών(σήμερα και στο μέλλον) θα ισχύουν στο σύνολό τους και θα εφαρμόζονται από τη νέα
εταιρία για τους εργαζόμενους της Τράπεζας Πειραιώς που θα μεταφερθούν στην νέα
εταιρία.

Α5.Οι εργαζόμενοι που θα επιλέξουν να μεταφερθούν στο νέο εταιρικό σχήμα θα συνεχίσουν και μετά τη μεταβίβαση να παρέχουν την εργασία τους στον ίδιο χώρο εργασίας,
25/7/2019 6:28 μμ λαμβανομένων υπόψη των υπηρεσιακών αναγκών, στον ίδιο νομό και υπό τους ίδιους όρους παροχής αυτής στην Τράπεζα (όπως θεσμικά προβλέπεται), οι οποίοι θα διατηρούνται στη νέα εταιρία.

Α6.Τα κάθε είδους δάνεια και οι κάρτες που έχουν ήδη χορηγηθεί στους εργαζόμενους ή
εκείνα που θα χορηγηθούν στο μέλλον εξακολουθούν να έχουν τους ίδιους όρους που
ισχύουν για όλους τους εργαζόμενους στην Τράπεζα Πειραιώς (προϋποθέσεις, επιτόκια κλπ)
μέχρι τη λήξη τους.

Α7. Όσοι εργαζόμενοι είναι ασφαλισμένοι στο τ. ΤΕΑΠΕΤΕ, στο ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ, στο τ. ΤΑΥΤΕΚΩ και στο ΤΑΠΕΤΒΑ διατηρούν τα ασφαλιστικά τους δικαιώματα ως έχουν και μετά την μεταφορά τους στη νέα εταιρία.

Α8. Οι εργαζόμενοι διατηρούν τα ίδια δικαιώματα που θα περιλαμβάνονται στο νέο συνταξιοδοτικό πρόγραμμα της Τράπεζας Πειραιώς ( η δημιουργία του οποίου έχει
συμφωνηθεί με την από 16.1.2019 συμφωνία μεταξύ Τράπεζας και ΣΕΤΠ) και στο αντίστοιχο
πρόγραμμα που θα δημιουργηθεί στη νέα εταιρία το οποίο θα περιλαμβάνει τις ίδιες
παροχές με αυτές που θα προβλέπονται στο Καταστατικό του επαγγελματικού Ταμείου
εφάπαξ της Τράπεζας Πειραιώς. Διευκρινίζεται ότι στις περιπτώσεις αυτές η εργοδοτική
εισφορά / συμμετοχή θα καταβάλλεται από την νέα εταιρία.

Α9. Οι εργαζόμενοι στην νέα εταιρία διατηρούν όλα τα δικαιώματά τους που πηγάζουν από
την ασφάλισή τους στο πρόγραμμα συμπληρωματικής ασφάλισης Υγείας και
Νοσοκομειακής Περίθαλψης (ΝΝ σήμερα ή άλλης ασφαλιστικής εταιρίας στο μέλλον) καθώς
και στο πρόγραμμα αρωγής τέκνων. Τα δικαιώματα αυτά θα παρέχονται από τη νέα εταιρεία
με τους ίδιους όρους που ισχύουν για τους εργαζόμενους της Τράπεζας Πειραιώς.

Α10. Η Τράπεζα Πειραιώς και η ΙΝTRUM δεσμεύονται από τη ρήτρα προστασίας της απασχόλησης των εργαζομένων όπως αυτή προβλέπεται στην κλαδική συλλογική σύμβαση
της ΟΤΟΕ.

Β.

Σε περίπτωση λύσης ή λήξης της συνεργασίας μεταξύ της Τράπεζας Πειραιώς και της ΙNTRUM
για οποιονδήποτε λόγο και ειδικότερα κατά τη διάρκεια της συνεργασίας με την νέα εταιρία
ή την παρέλευση του αρχικά προβλεπόμενου χρόνου των 10 ετών (και ανεξάρτητα των
μεταβολών, εταιρικών κ.α που ενδεχομένως θα έχουν επέλθει σε αυτό το χρονικό διάστημα),
η Τράπεζα Πειραιώς αναλαμβάνει την υποχρέωση να προσλαμβάνει κατά προτεραιότητα για
25/7/2019 6:28 μμ την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών της τους υπαλλήλους της εταιρίας που προέρχονται από την Τράπεζα και έχουν μείνει χωρίς εργασία, εφόσον και οι ίδιοι το επιθυμούν,(εξαιρουμένων εκείνων που έχουν ποινικά και πειθαρχικά παραπτώματα και όσων έχουν αποχωρήσει οικειοθελώς). Στην περίπτωση αυτή ο χρόνος εργασίας τους στη νέα εταιρία θα αναγνωρίζεται και θα συνυπολογίζεται συνολικά ως προϋπηρεσία για την μισθολογική τους
ένταξη.

Γ.

Οι εργαζόμενοι που θα δηλώσουν ότι δεν επιθυμούν να ενταχθούν στη νέα εταιρία θα
παραμείνουν στην Τράπεζα Πειραιώς και θα αξιοποιηθούν για την κάλυψη των αναγκών της
στο πλαίσιο όσων ορίζονται στον Οργανισμό Προσωπικού.

Οι ως άνω συμβαλλόμενοι

Για την ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Για την ΟΤΟΕ Για τον ΣΕΤΠ
Χρήστος Μεγάλου Σταύρος Κούκος Ιωάννης Κάκκας
Αναστασία Μακαριγάκη Αχιλλέας Μυλωνόπουλος Στυλιανός Μουλακάκης

Μοιραστείτε το άρθρο