Συνάντηση με ΔΑΔ για τοποθετήσεις, πολυετία και επίδομα ισολογισμού

Συνάδελφοι, Πραγματοποιήθηκε σήμερα, 16/1/2024, συνάντηση του Προεδρείου του ΣΕΤΑΠ με τους επικεφαλής της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού, στο πλαίσιο της οποίας.

Συνάδελφοι,

Πραγματοποιήθηκε σήμερα, 16/1/2024, συνάντηση του Προεδρείου του ΣΕΤΑΠ με τους επικεφαλής της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού, στο πλαίσιο της οποίας θέσαμε μια σειρά σημαντικών εργασιακών και οικονομικών ζητημάτων, που κρίνουμε ότι απαιτούν άμεσες λύσεις και δίνουν προοπτική.

Συγκεκριμένα εστιάσαμε στα ακόλουθα:

Στην άμεση αναθεώρηση της πρακτικής των μετακινήσεων στην Αθήνα, συγκεκριμένου αριθμού συναδέλφων από την περιφέρεια, οι οποίοι δεν έλαβαν νέο ρόλο στα πλαίσια λειτουργίας του νέου μοντέλου των καταστημάτων. Αναμφίβολα, θα πρέπει να συνεκτιμηθούν, οι αυξημένες ανάγκες στήριξης των Καταστημάτων, η δυνατότητα τηλεργασίας/υβριδικής λειτουργίας των νέων τμημάτων και η μη διατάραξη της προσωπικής εργασιακής και οικογενειακής κατάστασης των συναδέλφων. Για εμάς, είναι λειτουργική, εφαρμόσιμη και ρεαλιστική επιλογή να συνεχίσουν οι συνάδελφοι να παρέχουν απρόσκοπτα τις υπηρεσίες τους στην Τράπεζα στον τόπο κατοικίας τους και πάντα στο πλαίσιο της καλής πίστης και τήρησης του Κανονισμού Εργασίας της Τράπεζας.

Στην αναγκαιότητα στήριξης του εισοδήματος των συναδέλφων, ώστε να ανταποκρίνονται στις αυξημένες ανάγκες τους:

  • Προσμέτρηση και καταβολή του επιδόματος πολυετίας ( 1,85%) από την 1/1/2024 σε όλους του συναδέλφους.
  • Εφαρμογή από 1/1/2024 αντί της 1/12/2024, της 3ης κατά σειρά αύξησης των βασικών μισθών του Ενιαίου Μισθολογίου της Κλαδικής Σύμβασης 2022-2024.
  • Την επαναφορά του Κλαδικού Επιδόματος Ισολογισμού, σε άμεση συνεργασία με την Ομοσπονδία μας.

Στην επαναπροσέγγιση του τρόπου χορήγησης της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, είτε με την αύξηση των ορίων, είτε με τη διεύρυνση της κλίμακας, ώστε να καλυφθεί αναλογικά το σύνολο των συναδέλφων, με δεδομένο ότι σημαντικός αριθμός συναδέλφων  δεν έχουν λάβει  καθόλου οποιασδήποτε μορφή οικονομικής ενίσχυσης όλο το προηγούμενο διάστημα.

Στην αύξηση της τακτικής εισφοράς της Τράπεζας υπέρ ΤΕΑ του Ομίλου Πειραιώς, με δεδομένο ότι είναι η χαμηλότερη στον Κλάδο.

Στην αναβάθμιση των παροχών Υγείας και βελτίωσης των διαδικασιών εξυπηρέτησης των συναδέλφων. Για το συγκεκριμένο θέμα θα επανέλθουμε σύντομα με αναλυτική ανακοίνωση.

Στα προβλήματα λειτουργίας του νέου μοντέλου Καταστημάτων και τις παρεμβάσεις για την επίλυσή τους.

Οι εκπρόσωποι της Διεύθυνσης Ανθρωπίνου Δυναμικού κατέγραψαν τις προτάσεις μας, θα τις επεξεργαστούν και θα επανέλθουμε σε νεότερη συνάντηση μαζί τους.

Συνάδελφοι,

Με ξεκάθαρες θέσεις και προτάσεις, με ουσιαστικές παρεμβάσεις και δράσεις, συνεχίζουμε δυναμικά και διεκδικούμε το παρόν και το μέλλον που μας αξίζει.

O ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΣ Η ΔΥΝΑΜΗ ΜΑΣ

Ο Πρόεδρος                      Ο Γεν. Γραμματέας

Παν. Αδαμόπουλος                Γιάννης Αδάμος

Μοιραστείτε το άρθρο