Συνάντηση με τους επικεφαλής της ΔΑΔ για το JFM

Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 23/06/2020, η προγραμματισμένη συνάντηση του Προεδρείου του ΣΕΤΑΠ με τους επικεφαλής της Διεύθυνσης Ανθρωπίνου Δυναμικού, με κεντρικό.

Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 23/06/2020, η προγραμματισμένη συνάντηση του Προεδρείου του ΣΕΤΑΠ με τους επικεφαλής της Διεύθυνσης Ανθρωπίνου Δυναμικού, με κεντρικό θέμα το Job Family Model.

Έχοντας ήδη λάβει γνώση των θέσεων μας από τη σχετική ανακοίνωση ( 18/6/2020) του ΣΕΤΑΠ – η οποία πιστεύουμε ότι απηχεί την υπόκωφη βοή της συντριπτικής πλειοψηφίας των συναδέλφων – και γνωρίζοντας τις διαχρονικές και έμπρακτες παρεμβάσεις μας στο θέμα του Κανονισμού Εργασίας, η διαφωνία μας όπως ήταν φυσικό και επόμενο, καταγράφηκε εξαρχής και αναφορικά με τα ακόλουθά θέματα:

  • με τη στρατηγική επιλογή της Τράπεζας για μονομερή διαμόρφωση και επιβολή ρυθμιστικών πλαισίων,
  • τη μη ένταξη και εφαρμογή του Κανονισμού Εργασίας,
  • την απουσία διαβούλευσης και θεσμικής  διαπραγμάτευσης,
  • τη  βεβιασμένη και αδιαφανή εφαρμογή ενός συστήματος, με ζητούμενο τα ανύπαρκτα ή τα μη «ορατά» κριτήριά του, που ακόμα και τα στελέχη της Τράπεζας αδυνατούν να κατανοήσουν και να δώσουν επαρκείς εξηγήσεις στα εύλογα ερωτήματα και στη συσσωρευμένη απογοήτευση της πλειοψηφίας των συναδέλφων. Θέσαμε συγκεκριμένα  παραδείγματα σε επίπεδο Δικτύου και Διευθύνσεων,
  • την αναντιστοιχία των επικαλούμενων αρχών και των εφαρμοσμένων πρακτικών, που οδηγεί από την προσδοκία στην συσσωρευμένη απογοήτευση.

Ο κ. Γεωργόπουλος υπεραμύνθηκε της εφαρμογής του JFM και της προοπτικής του, εστιάζοντας κυρίως στη σύγκριση με τη προηγούμενη κατάσταση. Αναγνώρισε όμως ότι υπάρχουν και λάθη, ότι υφίσταται θέμα επανελέγχου και των διορθώσεων, ότι εισπράττει το κλίμα της κλιμακούμενης δυσαρέσκειας και στάθηκε στην αναγκαιότητα θεσμικής συνεργασίας, με θέσεις και προτάσεις, για την επίλυση των προβλημάτων εντός ενός εύλογου χρονικού διαστήματος.

Συνάμα αρνήθηκε κατηγορηματικά οποιαδήποτε αρνητική συσχέτιση του JFM με τη Μισθοδοσία των συναδέλφων, τονίζοντας ότι δεν πρόκειται να επιφέρει καμία μείωση στις αποδοχές μας.

Επιπρόσθετα και απαντώντας σε σχετικό ερώτημά μας αναφορικά με τον εταιρικό μετασχηματισμό, (Hive-Down) επισήμανε ότι θα ακολουθηθεί το μοντέλο Eurobank, οι συνάδελφοι με πλήρη τα εργασιακά τους δικαιώματα θα μεταφερθούν στο νέο σχήμα ενώ για λειτουργικούς λόγους, ένας μικρός αριθμός συναδέλφων ( περίπου 20 με 25) θα παραμείνει, με πλήρη διασφάλιση των υφιστάμενων εργασιακών δικαιωμάτων τους.

Συνάδελφοι,

Απέναντι στις συνεχόμενες προκλήσεις, οι θέσεις και οι παρεμβάσεις του ΣΕΤΑΠ είναι σταθερές και ξεκάθαρες. Στοχεύουμε  και παλεύουμε διαχρονικά για τη διαμόρφωση στην πράξη ενός εργασιακού περιβάλλοντος που θα διέπεται από αρχές, αξίες, κανόνες αξιοκρατίας, θα διασφαλίζει τα εργασιακά μας δικαιώματα και θα δίνει προοπτική σε όλους μας. Προς αυτή την κατεύθυνση, εκφράζουμε την έκδηλη ικανοποίησή μας διαπιστώνοντας ότι οι στρατηγικές επιλογές μας αρχίζουν σταδιακά να ευαισθητοποιούν πέραν των συναδέλφων και ευρύτερες Συλλογικές δυνάμεις  στο χώρο της Τράπεζάς μας.

Όπως έχουμε υπερτονίσει, το παρόν και το μέλλον μας δεν χωρούν κοντόφθαλμες περιχαρακώσεις αλλά απαιτούν τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια όλων μας.

Μοιραστείτε το άρθρο