Συνάντηση ΟΤΟΕ με Τ.Χ.Σ

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι, Συνάντηση στα Γραφεία του ΤΧΣ με τον κ. Martin Czurda, Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εκτελεστικής Επιτροπής και τον κ..

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Συνάντηση στα Γραφεία του ΤΧΣ με τον κ. Martin Czurda, Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εκτελεστικής Επιτροπής και τον κ. Ηλία Ξηρουχάκη, εκπρόσωπο της Τράπεζας της Ελλάδας και μέλος της τριμελούς εκτελεστικής Επιτροπής στο ΤΧΣ, είχε σήμερα το Προεδρείο της ΟΤΟΕ.

Στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε  μετά από αίτημα της ΟΤΟΕ, μετείχαν ο Πρόεδρος της ΟΤΟΕ Σταύρος Κούκος, ο Αντιπρόεδρος Σωτήρης Σαξώνης και ο Γενικός Γραμματέας Αχιλλέας Μυλωνόπουλος

Η συνάντηση αφορούσε στις γενικότερες ανησυχίες της ΟΤΟΕ για την προοπτική των Τραπεζών και ειδικότερα στα θέματα των πιέσεων που ασκούνται στην απασχόληση.

Όπως σημείωσε ο Πρόεδρος της ΟΤΟΕ Σταύρος Κούκος, στην Ελλάδα οι τραπεζοϋπάλληλοι έχουν πληρώσει πολύ ακριβά την οικονομική κρίση και σε καμία περίπτωση δεν είναι δυνατόν να ξεκινήσει ένας νέος κύκλος μειώσεων προσωπικού με αποκλειστικό στόχο την αύξηση των κερδών και μοναδικό εργαλείο, αυτή τη φορά για αυτόν τον σκοπό, τη μείωση του κόστους.  Δεν πρόκειται να αποδεχθούμε η κερδοφορία των Τραπεζών να συνοδευτεί από εκατόμβες θυμάτων.

Η αύξηση της κερδοφορίας των τραπεζών, μπορεί να προέλθει μόνο με τη στήριξη της πραγματικής οικονομίας, την ανάπτυξη με διεύρυνση εργασιών, νέες δανειοδοτήσεις και ενίσχυση των επενδύσεων.  Αυτός, άλλωστε, είναι και ο πραγματικός ρόλος του τραπεζικού συστήματος.

Οι εκπρόσωποι  του ΤΧΣ σημείωσαν ότι η στροφή του τραπεζικού συστήματος στην πραγματική οικονομία, αποτελεί προτεραιότητα του ΤΧΣ και ότι, λαμβάνουν πολύ σοβαρά υπ’ όψιν τις θέσεις της ΟΤΟΕ.

Τέλος, συμφωνήθηκε, η οργάνωση συναντήσεων σε τακτά χρονικά διαστήματα, προκειμένου να εξετάζονται εν τη γενέσει τους, τα προβλήματα του τραπεζικού χώρου, γεγονός που η ΟΤΟΕ θεωρεί ιδιαίτερα σημαντικό ως διαδικασία που μπορεί να λειτουργεί προληπτικά για την αποφυγή δυσάρεστων ή αρνητικών εξελίξεων.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                              Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Σταύρος ΚΟΥΚΟΣ                      Αχιλλέας ΜΥΛΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

Μοιραστείτε το άρθρο