Συνάντηση ΣΕΤΑΠ για ασφαλιστικά ζητήματα

Σήμερα πραγματοποιήθηκε η προγραμματισμένη συνάντηση του ΣΕΤΑΠ με την Γενική Γραμματέα του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων κα. Παυλίνα Καρασιώτου.

Σήμερα πραγματοποιήθηκε η προγραμματισμένη συνάντηση του ΣΕΤΑΠ με την Γενική Γραμματέα του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων κα. Παυλίνα Καρασιώτου με θέμα ασφαλιστικά ζητήματα συναδέλφων με ώριμα συνταξιοδοτικά δικαιώματα και την αναγνώριση της 35ετίας.

Η συνάντηση διεξήχθη σε ιδιαίτερα θετικό κλίμα, με ειλικρινή διάλογο και αμοιβαία κατανόηση.

Παρουσιάσαμε τη θέση μας και επιχειρηματολογήσαμε για το δίκαιο του αιτήματός μας στη βάση του υπομνήματος που είχαμε υποβάλει σε προγενέστερο χρόνο και ταυτόχρονα ο Νομικός μας συνεργάτης κ. Ρίζος κατέθεσε γραπτώς κα προφορικώς τη σχετική γνωμοδότησή του.

Η κα Καρασιώτου μας ενημέρωσε ότι στο επικείμενο ασφαλιστικό νομοσχέδιο θα συμπεριλαμβάνονται μόνο ρυθμίσεις προσαρμογής σε προηγούμενες αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας αναφορικά με ασφαλιστικά θέματα και άρα δεν πρόκειται να ενσωματωθεί καμία επιπλέον αλλαγή.

Κατανόησε το περιεχόμενο του αιτήματός μας, επισήμανε τις δυσκολίες υλοποίησής του αλλά υποσχέθηκε να μελετήσει ενδελεχώς με τους συνεργάτες της όλες τις παραμέτρους του θέματος και να επανέλθουμε σε μεταγενέστερο χρόνο εξετάζοντας τη δυνατότητα επίλυσης του σε επόμενες νομοθετικές παρεμβάσεις του Υπουργείου. Στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα ο κ. Ρίζος θα καταθέσει πρόσθετες γραπτές παρεμβάσεις και σχέδιο – πρόταση νομοθετικής ρύθμισης.

Συνάμα, καταθέσαμε το αίτημά μας και στο γραφείο του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Βρούτση, επισυνάπτοντας το υπόμνημά μας και τη προαναφερόμενη νομική γνωμοδότηση.

Μοιραστείτε το άρθρο