Συνάντηση της ΟΤΟΕ με τη Γ. Γραμματέα Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Συνάντηση της ΟΤΟΕ με τη Γενική Γραμματέα Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τις παροχές του τ. ΤΑΥΤΕΚΩ και λοιπά ασφαλιστικά θέματα.  Συναδέλφισσες,.

Συνάντηση της ΟΤΟΕ με τη Γενική Γραμματέα Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τις παροχές του τ. ΤΑΥΤΕΚΩ και λοιπά ασφαλιστικά θέματα.

 Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Σε συνέχεια της διαδικτυακής της συνάντησης με τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Χατζηδάκη στις 26.2.2021, η ΟΤΟΕ απέστειλε στις 16-3-2021 υπόμνημα στην αρμόδια Γενική Γραμματέα του Υπουργείου κ. Καρασιώτου με τις θέσεις της Ομοσπονδίας για σοβαρές ασφαλιστικές εκκρεμότητες που αφορούν:

  1. Στην έγκαιρη και ομαλή χορήγηση των παροχών ασθενείας σε χρήμα, όπως αυτό προβλέπεται από τις διατάξεις των τομέων ΤΑΑΠΤΓΑΤΕ – ΤΑΠΕΤΕ του τ.ΤΑΥΤΕΚΩ.
  2. Στις κύριες συντάξεις και ειδικότερα στον χρόνο θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος.
  3. Στις επικουρικές συντάξεις και στην αναγκαία διασφάλιση των υφιστάμενων δικαιωμάτων εργαζομένων και συνταξιούχων, ενόψει της κατάθεσης σχετικού νομοσχεδίου της Κυβέρνησης για τη μετάβαση σε κεφαλαιοποιητικό σύστημα.

Ακολούθησε συνάντηση, η οποία έγινε στις 23-3-2021 με τηλεδιάσκεψη, εκπροσώπων της ΟΤΟΕ με την Γενική Γραμματέα Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Καρασιώτου. Στη συνάντηση συμμετείχαν εκ μέρους του ΕΦΚΑ ο Υποδιοικητής κ. Κων. Τσαγκαρόπουλος, καθώς και αρμόδια στελέχη του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και του ΕΦΚΑ.

Για το πρώτο θέμα, οι εκπρόσωποι της ΟΤΟΕ εξέθεσαν τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν ασφαλισμένοι του τ. ΤΑΥΤΕΚΩ, αφού καθυστερεί υπέρμετρα η καταβολή από τον ΕΦΚΑ των παροχών ασθενείας σε χρήμα, παραβιάζοντας τα νομίμως προβλεπόμενα, μέχρι τουλάχιστον να καταρτιστεί ο Ενιαίος Κανονισμός Παροχών του ΕΦΚΑ. Επισήμαναν ότι οι τραπεζοϋπάλληλοι έχουν καταβάλει υψηλές εισφορές και αναμένουν ανάλογη αντιμετώπιση, είναι δε και ζήτημα στοιχειώδους αξιοπρέπειας να λαμβάνουν τις παροχές στον χρόνο που τις χρειάζονται και όχι μήνες ή και χρόνια μετά!

Από την πλευρά της, η Γενική Γραμματέας Κοινωνικών Ασφαλίσεων τόνισε ότι ο Ενιαίος Κανονισμός Παροχών του ΕΦΚΑ είναι υπό επεξεργασία από επιτροπή υπηρεσιακών παραγόντων, οι 4 παροχές σε χρήμα του τ. ΤΑΥΤΕΚΩ εμπίπτουν στο αντικείμενό του και οι όποιες εύλογες διαφοροποιήσεις θα ληφθούν υπόψη. Σε κάθε περίπτωση, όταν θα είναι έτοιμο το σχέδιο του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών, διαβεβαίωσε ότι θα γίνει συζήτηση με τους φορείς και θα προσκληθεί να τοποθετηθεί και η ΟΤΟΕ, καταλήγοντας ότι δεν μιλάμε για ισοπέδωση, όμως κεντρικός στόχος για την Κυβέρνηση παραμένει η διαμόρφωση ενός πραγματικά Ενιαίου Κανονισμού Παροχών.

Ο κ. Τσαγκαρόπουλος, Υποδιοικητής του ΕΦΚΑ, δεσμεύτηκε ότι θα δεν θα υπάρξουν άλλες καθυστερήσεις και οι καταβολές θα γίνονται στους δικαιούχους σε μηνιαία βάση. Παραδέχθηκε κάποιες δυσλειτουργίες, τις οποίες απέδωσε στο μεταβατικό στάδιο ομογενοποίησης του ΕΦΚΑ, αλλά και σε διαφορετικές νομικές ερμηνείες υπηρεσιακών παραγόντων. Για την παραπέρα αποσαφήνιση και επίλυση αυτών των ζητημάτων, συμφωνήθηκε να υπάρξει άμεσα νέα επικοινωνία της ΟΤΟΕ με αρμόδια στελέχη του ΕΦΚΑ.

Για το δεύτερο θέμα, η ΟΤΟΕ ζήτησε να εκδοθεί από το Υπουργείο επικαιροποιημένη εγκύκλιος, η οποία να αποσαφηνίζει τις υφιστάμενες μεταβατικές διατάξεις για τον χρόνο θεμελίωσης, ώστε να μην υπάρχει περιθώριο διαφορετικών ερμηνειών και να μη δημιουργείται ανασφάλεια στους εργαζόμενους. Πόσο μάλλον που το 2021 τίθεται από τον νόμο ώς ορόσημο, θα ήταν κατά συνέπεια εύλογο να υπάρξει νέα εγκύκλιος και να μη γίνονται παραπομπές σε εγκυκλίους του 2015.

Απαντώντας, η κ. Καρασιώτου επιφυλάχθηκε να δει το θέμα, σημείωσε όμως ότι το ζήτημα της θεμελίωσης έχει αποσαφηνιστεί και από απαντήσεις του Υπουργού στη Βουλή και από τις Υπουργικές Αποφάσεις και τις σχετικές εγκυκλίους του 2015, που κατά την άποψη του Υπουργείου δεν επιδέχονται διαφορετική ανάγνωση.

Για το τρίτο θέμα εκ μέρους της ΟΤΟΕ τονίστηκε η ανάγκη διασφάλισης των υφιστάμενων επικουρικών συντάξεων και των δικαιωμάτων των ήδη ασφαλισμένων τραπεζοϋπαλλήλων, ενόψει της επικείμενης κατάθεσης νέου νομοσχεδίου και συστήματος για τις επικουρικές συντάξεις.

Απαντώντας, η κ. Καρασιώτου διαβεβαίωσε ότι οι σημερινοί ασφαλισμένοι και συνταξιούχοι θα είναι πλήρως προστατευμένοι και οι όποιες ανησυχίες θα εκλείψουν μόλις κατατεθεί το νομοσχέδιο.

Για το ίδιο θέμα, τονίστηκε ότι το νομοσχέδιο θα περιλαμβάνει εκτενή αναλογιστική και λοιπή τεκμηρίωση, θα αφορά στις μελλοντικές γενιές συνταξιούχων και ότι θα υπάρξει εκτεταμένος δημόσιος διάλογος πριν την κατάθεσή του στη Βουλή.

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Κάνουμε σαφές, τόσο στις επόμενες συναντήσεις με στελέχη του ΕΦΚΑ και του Υπουργείου, όσο και στη φάση διαβούλευσης για τις νέες κανονιστικές και νομοθετικές ρυθμίσεις, ότι η ΟΤΟΕ θα διεκδικεί λύσεις, που να διασφαλίζουν στο ακέραιο τα υφιστάμενα δικαιώματα των ασφαλισμένων του κλάδου.

Με  συναδελφικούς  χαιρετισμούς

                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                           Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

              ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΟΤΣΙΟΣ                         ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΛΛΙΡΗΣ

Μοιραστείτε το άρθρο