Συντονισμένη δράση Συλλόγων αναφορικά με τα εκκρεμή ζητήματα των υπό εκκαθάριση τραπεζών

Ως ΣΕΤΑΠ σχεδιάζουμε να εντείνουμε τις προσπάθειές μας, πάντα σε συνεργασία με την ΟΤΟΕ, αναφορικά με τη διεκδίκηση του υπολοίπου.

Ως ΣΕΤΑΠ σχεδιάζουμε να εντείνουμε τις προσπάθειές μας, πάντα σε συνεργασία με την ΟΤΟΕ, αναφορικά με τη διεκδίκηση του υπολοίπου 50% της αποζημίωσης απόλυσης από την ΑΤΕ Υπό Εκκαθάριση καθώς και τον υπολοίπων θεμάτων τα οποία άπτονται του  ζητήματος και παραμένουν ανοιχτά. Πέραν της νομικής οδού, την οποία ήδη ακολουθούμε, εστιάζουμε πλέον  και προς την  κλιμάκωση της  άσκησης   συνδικαλιστικής και πολιτικής πίεσης προς τους συναρμόδιους κυβερνητικούς υπευθύνους ώστε να δρομολογήσουμε εξελίξεις στις χρονίζουσες εκκρεμότητες.

Προς την κατεύθυνση αυτή και με δεδομένη αφενός την ταύτιση των επιδιώξεων και αφετέρου την ακράδαντη πίστη μας στην αναγκαιότητα  δημιουργίας νέων όρων και των προϋποθέσεων για την  διενέργεια συντονισμένων και κοινών δράσεων από όλους τους οικείους συλλόγους – οι οποίοι είναι αντιμέτωποι με τα  ίδια προβλήματα –  πήραμε την πρωτοβουλία και απευθύναμε κάλεσμα συνεργασίας  σε όλους τους εμπλεκόμενους συλλόγους. Η ικανοποίηση του δίκαιου αίτημάτος μας αφορά άμεσα το Υπουργείο Οικονομικών και πιο συγκεκριμένα την σειρά κατάταξης των απαιτήσεων μας από τον εκκαθαριστή.

Η ανταπόκριση των υπόλοιπων Συλλόγων που τα μέλη τους αντιμετωπίζουν το ίδιο πρόβλημα με εμάς σχετικά με το υπόλοιπο 50% της αποζημίωσης απόλυσης ήταν άμεση και πολύ θετική και στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα θα λάβει χώρα η πρώτη συνάντηση στα γραφεία του Συλλόγου μας  ώστε να καθορίσουμε  από κοινού τα πρώτα βήματα της κοινής δράσης μας.

Μοιραστείτε το άρθρο