Περιφερειακές Συνελεύσεις

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγραμματισμού Δράσης μας και στοχεύοντας στην εμβάθυνση της αμφίδρομης επικοινωνίας και της  ενεργής συμμετοχής   της συντριπτικής.

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγραμματισμού Δράσης μας και στοχεύοντας στην εμβάθυνση της αμφίδρομης επικοινωνίας και της  ενεργής συμμετοχής   της συντριπτικής πλειοψηφίας των μελών μας αλλά και άλλων συναδέλφων , προγραμματίζουμε για το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα τη διενέργεια μίας σειράς Περιφερειακών Συνελεύσεων , οι οποίες θα καλύψουν σταδιακά όλο τα γεωγραφικά διαμερίσματα.

Μοιραστείτε το άρθρο