Συντονισμός δράσης για το ενιαίο ομαδικό ασφαλιστήριο συμβόλαιο

Ως νέο Δ.Σ. του ΣΕΤΑΠ, από την πρώτη  ημέρα ανάληψης των καθηκόντων μας, υιοθετήσαμε ξεκάθαρα την προοπτική ενοποίησης του χώρου.

Ως νέο Δ.Σ. του ΣΕΤΑΠ, από την πρώτη  ημέρα ανάληψης των καθηκόντων μας, υιοθετήσαμε ξεκάθαρα την προοπτική ενοποίησης του χώρου ως την κύρια στρατηγική επιλογή  μας. Έκτοτε, σε όλες τις εκφάνσεις της καθημερινής δράσης μας, είτε αμιγώς συνδικαλιστικής είτε όχι, επιχειρούμε να διευρύνουμε την αναφορά μας, απευθυνόμενοι στο σύνολο των συναδέλφων και επιζητώντας διαρκώς τις συνέργειες  και την ευρύτερη δυνατή συσπείρωση.

Πιστεύουμε ακράδαντα ότι αποτελεί την αφετηρία μίας προσπάθειας υπέρβασης των επιμέρους συλλογικών περιχαρακώσεων και υιοθέτησης μίας διαλεκτικής προσέγγισης διαμέσου της οποίας επιδιώκουμε να προσδώσουμε συγκεκριμένο πρόσημο και περιεχόμενο στη μέχρι σήμερα κενότητα των εκατέρωθεν  επικλήσεων  περί  ενοποίησης. Επιδιώκουμε η ηχηρή   προτροπή  της πλειοψηφίας των συναδέλφων, από απλή ευχή επιλεκτικά και συγκυριακά  επανεμφανιζόμενη, να μετουσιωθεί σε μία ολοκληρωμένη πρόταση, με ουσιαστικό περιεχόμενο και ξεκάθαρη στόχευση στις πραγματικές ανάγκες των εργαζομένων.

Ερχόμενοι στις πρόσφατες εξελίξεις αναφορικά με το νέο ομαδικό ασφαλιστήριο συμβόλαιο, εξαρχής εκφράσαμε απερίφραστα τη θέση μας ότι ο λεκτικός προσδιορισμός του ως  ενιαίου δεν αποκρύπτει το γεγονός ότι προέκυψε  ως αποτέλεσμα αποκλεισμών, αφαιρέσεων και μονομερών ενεργειών. Εστιάσαμε στο γεγονός ότι αφενός δεν ανταποκρίνεται επαρκώς στις ανάγκες των συναδέλφων, αλλά επιπρόσθετα  τους επιβαρύνει με επιπλέον  κόστη και αφετέρου στον αποκλεισμό από τις διαπραγματεύσεις της πλειοψηφίας των ενδιαφερόμενων μερών.

Αναγνωρίσαμε  εξαρχής ότι μεμονωμένες και αποσπασματικές προσεγγίσεις επί του ζητήματος είναι καταδικασμένες να αποτύχουν  ή στην καλύτερη των περιπτώσεων να επιφέρουν πενιχρά αποτελέσματα.

Διαγνώσαμε άμεσα την  επιτακτική ανάγκη για την ανάληψη πρωτοβουλίας με στόχο την κοινή δράση όλων των συλλόγων προς την κατεύθυνση της  βελτίωσης  των  ήδη γνωστοποιημένων όρων του Ενιαίου ασφαλιστήριου συμβολαίου καθώς  και την ενσωμάτωσή τους στις ρυθμίσεις της υπό κατάρτιση επιχειρησιακής σύμβασης (Ανακοίνωση ΣΕΤΑΠ 3/2/2017).

 

Επιδιώκοντας την προπαρασκευή μίας συνάντησης όλων των Συλλόγων, πραγματοποιήσαμε δύο άτυπες συναντήσεις με τον ΣΕΤΠ (Πειραιώς) και τον ΣΕΥΠΤΕ (Κύπρου), όπου επιχειρήθηκε μια πρώτη ανάλυση των δεδομένων και υπερτονίστηκε η αναγκαιότητα του κοινού βηματισμού  προς την προαναφερόμενη κατεύθυνση. Στη συνέχεια  και στο πλαίσιο μία επαφής με αρχικά  διαφορετική θεματολογία, συζητήσαμε ακροθιγώς το θέμα με το ΣΥΓΤΕ (Γενικής), όπου διαπιστώθηκε μία καταρχήν σύγκλιση απόψεων.

 

Ακολούθως ο ΣΕΥΤΠΕ, συνεκτιμώντας από την πλευρά του τη διαμορφωθείσα κατάσταση, απεύθυνε κάλεσμα για συνάντηση σε όλους του Συλλόγους Εργαζομένων της τράπεζας Πειραιώς πλην του αντιπροσωπευτικού ΣΕΤΠ.

Ασφαλώς και η  πρόσκληση για  συνάντηση -ένα σημαντικό βήμα διαλόγου για την αντιμετώπιση ενός κοινού προβλήματος- είναι πάντα ευπρόσδεκτη. Για εμάς, οι μικροεγωϊσμοί και τα υποτιθέμενα μικροσυμφέροντα δεν θολώνουν τη σκέψη μας και δεν αλλοιώνουν τη βούλησή μας εμπρός στην προοπτική σύγκλισης και κοινής αντιμετώπισης σημαντικών ζητημάτων. Η εφήμερη  επικοινωνιακή διαχείριση και η αποκόμιση πρόσκαιρων εντυπώσεων υποχωρούν εμπρός στην προοπτική  δημιουργικού συγκερασμού των θέσεων μας διαμέσου ενός γόνιμου διαλόγου.

 

Ως εκ τούτου και επιθυμώντας διακαώς την επιτυχή έκβαση και την μακροημέρευση  της  προσπάθειας, εστιάζουμε σε ορισμένα βασικά θέματα αρχών, τα οποία όμως κατά την άποψή μας αποτελούν την ικανή και αναγκαία συνθήκη για την ευόδωσή της.

Οποιαδήποτε  προσπάθεια σύγκλισης και η προοπτική ενοποίησης δεν δύναται να ξεκινά με περιχαρακώσεις και αποκλεισμούς. Όπως έχουμε προαναφέρει η ενότητα δεν είναι μία απλώς μία ευχή, η οποία πραγματώνεται με τη συχνότητα της επίκλησής της. Προϋποθέτει γόνιμο διάλογο, εμπέδωση σχέσεων εμπιστοσύνης, υπέρβαση Συλλογικών και ατομικών αγκυλώσεων, ιδιοτελειών και μικροσυμφερόντων. Κυρίως όμως απαιτεί βαθιά συνείδηση του ρόλου μας,  ουσιαστικό περιεχόμενο και ξεκάθαρη στόχευση στις ανάγκες των συναδέλφων. Ειδάλλως θα παραμείνει ένα πουκάμισο αδειανό.

Όσο αυτοεγκλωβιζόμαστε σε ατέρμονους ιδεασμούς και στείρες αντιπαραθέσεις κενού περιεχομένου, τόσο ξεμακραίνουμε από το στόχο. Στην τρέχουσα συγκυρία, θα πρέπει να αντιληφθούμε το ρόλο μας ως πραγματικά υπερβατικό και όχι απλά διαχειριστικό. Ή θα προχωρήσουμε σε ευρεία συνδικαλιστική υπέρβαση ή πεισματικά θα περιοριστούμε στη διαχείριση μίας παρατεταμένης χρόνιας μιζέριας.

Δεν είμαστε συνεπείς με τις αρχές μας  και δεν πρεσβεύουμε μία διαφορετική οπτική, όταν από  τη μία καταγγέλλουμε τον αποκλεισμό μας  από τη διαδικασία σύναψης της Επιχειρησιακής Σύμβασης και της κατάρτισής του νέου Ομαδικού Ασφαλιστήριου Συμβολαίου και από την άλλη επιλέγουμε ή συναινούμε σε αποκλεισμούς από μία διασυλλογική  προσπάθεια αναμόρφωσής του.

Πιστεύουμε ότι οποιοσδήποτε αποκλεισμός υπονομεύει εν τη γενέσει της την προοπτική της ενότητας του χώρου και  νομοτελειακά μας οδηγεί σε οπισθοδρόμηση.

Με δεδομένη την άποψή μας για την αναγκαιότητα της καθολικής συμμετοχής  ΟΛΩΝ στις επικείμενες διαβουλεύσεις,  το προεδρείο  του ΣΕΤΑΠ αποφάσισε να θέσει ως επιτακτική ανάγκη την αναβολή της  προγραμματισμένης συνάντησης  και τον εκ νέου  προγραμματισμό της για την ερχόμενη εβδομάδα, με προηγούμενη πρόσκληση ΟΛΩΝ των Συλλόγων της Τράπεζας Πειραιώς.

Επίσης προτείνουμε τον εμπλουτισμό της ατζέντας με την εξέταση της δυνατότητας κοινής αξιοποίησης των υφιστάμενων υποδομών του  Ταμείου Υγείας της πρώην ΑΤΕ για την παροχή συμπληρωματικών υπηρεσιών σε όλους τους εργαζόμενους του Ομίλου Πειραιώς.

Όλοι μαζί σίγουρα μπορούμε να πετύχουμε περισσότερα για όλους τους  συναδέλφους μας.

Μοιραστείτε το άρθρο