Ξεκίνησε η εκδίκαση των αγωγών του ΣΕΤΑΠ κατά της Τράπεζας Πειραιώς, για την ένταξη στον Οργανισμό Προσωπικού

Συνάδελφοι, Ο ΣΕΤΑΠ έχει ασκήσει -με μαζική συμμετοχή των μελών του και όχι μόνο – αγωγές κατά της Τράπεζας Πειραιώς,.

Συνάδελφοι,

Ο ΣΕΤΑΠ έχει ασκήσει -με μαζική συμμετοχή των μελών του και όχι μόνο – αγωγές κατά της Τράπεζας Πειραιώς, με αίτημα την ένταξή μας στον Κανονισμό Εργασίας της Τράπεζας, διότι όπως καθημερινά βιώνουμε, η Τράπεζα Πειραιώς αρνείται παρανόμως να εφαρμόσει τις διατάξεις του Κανονισμού Εργασίας στο σύνολο του προσωπικού της.

Ο Κανονισμός Εργασίας είναι το Σύνταγμα της Τράπεζας. Αποτελεί τον κεντρικό πυλώνα των εργασιακών σχέσεων και οι ρυθμίσεις του διέπουν όλο το εργασιακό φάσμα, ρυθμίζοντας τις σχέσεις εργοδότη και εργαζόμενων, τη μισθολογική και βαθμολογική εξέλιξη, τις τοποθετήσεις και τις μετακινήσεις, πειθαρχικά θέματα, τους όρους και τις προϋποθέσεις για τη λήξη των συμβάσεων εργασίας και γενικά την οργάνωση και λειτουργία της επιχείρησης.

Είναι η θεσμική απάντηση στον κυρίαρχο αίτημα όλων για την εμπέδωση και εμβάθυνση ενός πλαισίου εργασιακών σχέσεων που θα διέπεται από κανόνες, αρχές και αξίες, θέτοντας όρια στην άσκηση του αναυθαίρετου Διευθυντικού δικαιώματος.

Οι πρώτες αγωγές εκδικάστηκαν την προηγούμενη εβδομάδα (04-08/02/19), στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών και η δικαίωσή της μεγάλης προσπάθειάς μας, θα είναι δικαίωση όλων όσων αγωνίζονται για την πραγματική υπέρβαση των υφιστάμενων στρεβλώσεων και αγκυλώσεων, την ουσιαστική αλλαγή της μέχρι σήμερα κατάστασης, όλων όσων αγωνιζόμαστε για το εργασιακό παρόν και μέλλον που μας αξίζει.

Οι συνάδελφοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην άσκηση αγωγής για την ένταξη τους στον Κανονισμό Εργασίας της Τράπεζας Πειραιώς, να επικοινωνήσουν με τον ΣΕΤΑΠ στο τηλ. 210-3622646.

Μοιραστείτε το άρθρο