Υπερψηφίστηκαν ο διοικητικός και οικονομικός απολογισμός του ΣΕΤΑΠ

To Σάββατο, 20/ 05/2017, πραγματοποιήθηκε στην πόλη των Ιωαννίνων, η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του ΣΕΤΑΠ. Η  αξιοσημείωτη  προσέλευση  και.

To Σάββατο, 20/ 05/2017, πραγματοποιήθηκε στην πόλη των Ιωαννίνων, η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του ΣΕΤΑΠ. Η  αξιοσημείωτη  προσέλευση  και συμμετοχή συναδέλφων από όλα τα γεωγραφικά διαμερίσματα της χώρας, προσέδωσε  τα δέοντα χαρακτηριστικά  στη διαδικασία και  ανέδειξε  την αδιαμφισβήτητη  δυναμική της Συλλογικότητας μας.

Τη Γενική Συνέλευση, τίμησε με την Παρουσία του, ο αντιπρόεδρος της ΟΤΟΕ, Σωτήρης Σαξώνης,  ο οποίος στον χαιρετισμό του εστίασε στις μεγάλες  προκλήσεις του κλάδου και  υπερτόνισε   την αναγκαιότητα της  ενότητας και της κοινής δράσης  στο  πλαίσιο της Ομοσπονδίας.

Ο πρόεδρος του ΣΕΤΑΠ, με τεκμηριωμένο,  ξεκάθαρο και ειλικρινή λόγο , παρουσίασε τον απολογισμό της μέχρι σήμερα δράση μας και έδωσε το στίγμα της  συνέπειας και της συνέχειας για την επόμενη μέρα. Προέβαλε   την αξία της  ενεργής συμμετοχής  όλων μας και  ζήτησε την κριτική στήριξη της κοινής προσπάθειας μας.

Ο ταμίας του ΣΕΤΑΠ κατέθεσε αναλυτικά τον Οικονομικό Απολογισμό και ακολούθως οι εκπρόσωποι των παρατάξεων και  ένας  σημαντικός αριθμός  συμμετεχόντων  μελών, κατέθεσαν τις θέσεις  επί των μέχρι σήμερα πεπραγμένων.

Έλαβε χώρα  μία γόνιμη και εποικοδομητική   διαδικασία, η οποία ανέδειξε  και εμβάθυνε τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της Συλλογικότητας μας και  επιβεβαίωσε τη δυναμική  προοπτική της.  Κατατέθηκαν  και καταγράφηκαν,  με αξιοσημείωτο σεβασμό των διαφορετικών προσεγγίσεων, όλες οι θέσεις και οι αντιθέσεις,  είτε επρόκειτο  για κριτική στήριξη των πεπραγμένων   είτε προέβαλαν  ξεκάθαρες διαφοροποιήσεις.

Η Γενική Συνέλευση ολοκληρώθηκε με την υπερψήφιση του Διοικητικού και Οικονομικού Απολογισμού από τη  συντριπτική πλειοψηφία των συμμετεχόντων μελών.

Ο ΣΕΤΑΠ απέδειξε  ότι είναι μία δυνατή και ανήσυχη Συλλογικότητα, με σαφή προσανατολισμό και ξεκάθαρο πρόσημο.

Μοιραστείτε το άρθρο