Επιστολή για την επιδότηση καρτών ΟΑΣΑ

  Κύριε Διευθυντά, Η Ομοσπονδία μας επανέλαβε και την τρέχουσα χρονιά, τη συνεργασία της με τον ΟΑΣΑ & ΟΑΣΘ αναφορικά.

 

Κύριε Διευθυντά,

Η Ομοσπονδία μας επανέλαβε και την τρέχουσα χρονιά, τη συνεργασία της με τον ΟΑΣΑ & ΟΑΣΘ αναφορικά με την έκδοση ετήσιων καρτών για τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς για τους ενδιαφερόμενους συναδέλφους. Ο Σύλλογός μας, όπως κάθε χρόνο, οργάνωσε την έκδοση των καρτών για τους εργαζόμενους της τράπεζας, μέλη μας και μη. Στο κάλεσμά μας ανταποκρίθηκαν συνολικά 369 συνάδελφοι και συναδέλφισσες. Για την έκδοση καρτών έχουν δραστηριοποιηθεί και οι άλλοι Σύλλογοι Εργαζομένων της Τράπεζας και εκτιμούμε ότι σχετικά στοιχεία, σας έχουν υποβληθεί ή θα υποβληθούν στην Τράπεζα.

Σε μια πανθομολογουμένως δύσκολη οικονομική συγκυρία, οι συνάδελφοι δεν έχουν ακόμη λάβει την επιδότηση για τις κάρτες του 2016, ενώ εδώ και αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα έχουν ήδη προμηθευτεί τις κάρτες του 2017 και έχουν καταβάλει το προβλεπόμενο τίμημα.

Επιπρόσθετα, υπογραμμίζουμε ότι εκκρεμεί αντίστοιχο αίτημα της περσινής χρονιάς (έγγραφο μας 27/26.02.2016) για ενίσχυση των καρτών έτους 2016, το οποίο και επαναφέρουμε επισυνάπτοντας και τη σχετική κατάσταση.

Σας καλούμε να ενισχύσετε την απόκτηση των ετησίων καρτών μεταφοράς των εργαζόμενων για το 2016 και το 2017, όπως άλλωστε προβλέπουν και οι σχετικές ρυθμίσεις των Επιχειρησιακών Συμβάσεων και αναμένουμε την άμεση ανταπόκριση σας, στο εύλογο αίτημά μας.

Μοιραστείτε το άρθρο