ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΡΙΣΜΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ  ΤΡΑΠΕΖΑΣ  ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ  –  ΠΕΙΡΑΙΩΣ Οδός Αμερικής 10  –  106 71 ΑΘΗΝΑ Τηλ.  210-36.22.646 – FAX 210-36.05.968 www.setap.gr –.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ  ΤΡΑΠΕΖΑΣ  ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ  –  ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Οδός Αμερικής 10  –  106 71 ΑΘΗΝΑ

Τηλ.  210-36.22.646 – FAX 210-36.05.968

www.setap.gr – email: setap@otenet.gr

 

………………….., 2/6/2016

 

Π ρ ο ς τον Πρόεδρο του Πρωτοδικείου

………………………………….

Κύριε Πρόεδρε,

Παρακαλούμε να ορίσετε τον υπό του Νόμου προβλεπόμενο Δικαστικό Αντιπρόσωπο, που θα διεξάγει τις αρχαιρεσίες στις 8 Ιουνίου 2016, για εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου, Εξελεγκτικής Επιτροπής, Περιφερειακών Γενικών Συμβούλων, Αντιπροσώπων ΟΤΟΕ, Αντιπροσώπων ΕΚΑ, Επιτίμων Μελών.

Στο κατάστημά μας θα ψηφίσουν περίπου ……..…… μέλη.

Η ψηφοφορία αρχίζει στις ….……. το πρωί και τελειώνει …….…. το απόγευμα, στα γραφεία του καταστήματος …………………………………………………………….

Για την Τοπική Εφορευτική Επιτροπή

Μοιραστείτε το άρθρο