ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΣ:
Μείωση Εισφοράς ΣΕΤΑΠ

Σας ενημερώνουμε ότι κατά την χθεσινή συνεδρίαση του  Δ.Σ. το ΣΕΤΑΠ,  ελήφθησαν οι παρακάτω αποφάσεις: Συνεπείς σε προηγούμενη   δέσμευση μας  .

Σας ενημερώνουμε ότι κατά την χθεσινή συνεδρίαση του  Δ.Σ. το ΣΕΤΑΠ,  ελήφθησαν οι παρακάτω αποφάσεις:

  • Συνεπείς σε προηγούμενη   δέσμευση μας   και  με δεδομένη  τη  σχετική απόφαση/ εξουσιοδότηση που λάβαμε  από την τελευταία  Γενική  Συνέλευση στα Ιωάννινα, αποφασίσαμε να προβούμε σε μείωση της μηνιαίας εισφοράς των μελών μας  σε ποσοστό 14%. Συγκεκριμένα, από 1/1/2018, το ύψος της εισφοράς, θα μειωθεί στο 0,65% επί των ακαθάριστων αποδοχών σε δωδεκάμηνη βάση. Επιπρόσθετα και εφόσον τα οικονομικά δεδομένα του ΣΕΤΑΠ το επιτρέψουν, αποφασίστηκε η επανεξέταση της δυνατότητας  περεταίρω μείωσης της εισφοράς, πάντοτε στο πλαίσιο μίας χρηστής και ορθολογικής διαχείρισης.
  • Ο ΣΕΤΑΠ από την πρώτη στιγμή  εναντιώθηκε και  παρενέβη άμεσα  προς την κατεύθυνση  ακύρωσης  της  ακολουθούμενης  μεθόδευσης  αναφορικά με τη μονομερή  μεταφορά  επιδομάτων στον κουβά της οικιοθελούς παροχής. Σε συνάντηση με τους επικεφαλείς της  Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού ( 27/6/2017) ζητήσαμε επιτακτικά  την επαναφορά των σχετικών επιδομάτων στα μηνιαία εκκαθαριστικά της μισθοδοσίας μας. Αποτιμώντας ως  προσχηματικό το «εγχείρημα της ομογενοποίησης»  που επικαλείται η  ΔΑΔ, αποφασίσαμε  να προσφύγουμε άμεσα σε όλους τους αρμόδιους φορείς, έχοντας πάντα ως γνώμονα  την αποτελεσματικότερη  προάσπιση των δικαιωμάτων  μας   απέναντι σε οποιαδήποτε  τρέχουσα ή οιονεί  επιβουλή τους.
  • Επιτάχυνση των απαιτούμενων ενεργειών μας αναφορικά με τη  νομική διεκδίκηση του αιτήματός μας για την  ένταξή μας στον Κανονισμό της Τράπεζας.
  • Ίδρυση και λειτουργία δανειστικής βιβλιοθήκης από τον ΣΕΤΑΠ,  με ξεκάθαρο στόχο την πολιτισμική εμβάθυνση της μεταξύ μας σχέσης.

 

Μοιραστείτε το άρθρο