ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΥΠΑΤΕ 2017

ANAKOINΩΣΗ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ   Η  ΚΕΝΤΡΙΚΗ  ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  μετά τη διαλογή των ψηφοδελτίων και των σταυρών προτίμησης για τις εκλογές Οργάνων .

ANAKOINΩΣΗ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

 

Η  ΚΕΝΤΡΙΚΗ  ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  μετά τη διαλογή των ψηφοδελτίων και των σταυρών προτίμησης για τις εκλογές Οργάνων  Διοίκησης και Ελέγχου, Διαχειριστικών Επιτροπών Λογαριασμών και Διαχειριστικής Επιτροπής του Πολυϊατρείου Θεσσαλονίκης, Τακτικών και Εκτάκτων Μελών, ανακοινώνει, προς ενημέρωση των μελών, τα αποτελέσματα που έχουν ως εξής:

 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 

                Α) ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ

 

    ΨΗΦΙΣΑΝ                      1703

 

    ΑΚΥΡΑ                              20     

 

    ΛΕΥΚΑ                                100         

 

    ΕΓΚΥΡΑ                        1583               

 

Από τα  έγκυρα ψηφοδέλτια έλαβαν

 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ για το ΤΥΠΑΤΕ-ΕΛΕΜ-ΕΛΑΤ                592   ψηφοδέλτια

 

ΔΗΣΥΕ – ΤΥΠΑΤΕ                                                        528   ψηφοδέλτια

ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ                                        246    ψηφοδέλτια

 

ΕΣΑΚ                                                                                     217    ψηφοδέλτια

     

                                                           

Β) ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧ/ΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

ΨΗΦΙΣΑΝ           125

 

     ΑΚΥΡΑ                  1   

 

     ΛΕΥΚΑ                  3                                   

 

     ΕΓΚΥΡΑ             121            

 

 

Από τα έγκυρα ψηφοδέλτια έλαβαν:

 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ για το ΤΥΠΑΤΕ-ΕΛΕΜ-ΕΛΑΤ                43   ψηφοδέλτια

 

ΔΗΣΥΕ – ΤΥΠΑΤΕ                                                        39   ψηφοδέλτια

ΕΣΑΚ                                                                                     30   ψηφοδέλτια

ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ     9     ψηφοδέλτια

 

 

ΕΚΤΑΚΤΑ ΜΕΛΗ

 

Α) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 

     ΨΗΦΙΣΑΝ           1355   

 

     ΑΚΥΡΑ                 17    

 

     ΛΕΥΚΑ                 12     

 

     ΕΓΚΥΡΑ             1326     

 

Από τα έγκυρα ψηφοδέλτια έλαβαν :

 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ για το ΤΥΠΑΤΕ-ΕΛΕΜ-ΕΛΑΤ                795   ψηφοδέλτια

 

ΔΗΣΥΕ – ΤΥΠΑΤΕ                                                        435   ψηφοδέλτια

ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ                                         96    ψηφοδέλτια

 

 

 

Β) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΧ/ΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ    

 

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΥΝΤ/ΧΟΙ

 

 

Από την καταμέτρηση των σταυρών προτίμησης των υποψηφίων, κατά συνδυασμό, τα αποτελέσματα έχουν ως εξής, έναντι εκάστου υποψηφίου αναγράφονται οι υπέρ αυτού σταυροί προτίμησης.

 

 

 

 

 

 

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ  1ος

 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ για το ΤΥΠΑΤΕ-ΕΛΕΜ-ΕΛΑΤ               

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΤΥΠΑΤΕ

 

1. Φίλη Ηρώ  443
2. Χειμώνας Αντώνης  245
3. Γκριζώτης Ιωάννης  173
4. Θεοδωράκη Μαίρη  170
5. Βαρβιτσιώτης Πέτρος  119
6. Ιερεμία Τριάδα  115
7. Ντζιαχρήστας Νικόλαος   68
8. Παππάς Κωνσταντίνος   61
9. Χριστόπουλος Χρήστος   55
10. Τρεμούλης Νικόλαος   54
11. Γεωργακόπουλος Σπύρος   52

 

ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ, ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ ΩΣ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ:

 

1) Φίλη Ηρώ

2) Χειμώνας Αντώνης               

3) Γκριζώτης Ιωάννης

4) Θεοδωράκη Μαίρη

         

 

ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΟΙ, ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΤΟΥΣ, ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ.

 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

 1. Καραγιαννάκη Αικατερίνη                   147
 2. Βαμβαρέκου  Παρασκευή (Βούλα)    135
 3. Τουμαρά Ιωάννα                                 112

 

ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ, ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ  ΩΣ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ:

 

1) Καραγιαννάκη Αικατερίνη

 

 

ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΟΙ, ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΤΟΥΣ, ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ.

 

 

 

ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΕΛΕΜ

 1. Ευαγγελογεώργου Μαρία              200
 2. Πανηγύρης Αντώνης                      161

 

ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ, ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ  ΩΣ ΤΑΚΤΙΚΟ  ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΕΛΕΜ :

 

1) Ευαγγελογεώργου Μαρία

 

 

ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΟΙ, ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΤΟΥΣ, ΕΙΝΑΙ  ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ.

 

 

ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΕΛΑΤ

 1. Μερκούρης Ηλίας                            168
 2. Πατσούρος Δημήτρης                    116
 3. Ζήμος Ανδρέας                                 86

 

ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ, ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ  ΩΣ ΤΑΚΤΙΚΟ  ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ  ΕΛΑΤ :

 

1) Μερκούρης Ηλίας

 

ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΟΙ, ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΤΟΥΣ, ΕΙΝΑΙ  ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ.

 

 

ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  Δ.Ε.ΠΟ.Θ.

 

 1. Τσιόκανος Ιωάννης                           18
 2. Σιβρής Βασίλης                                 15
 3. Ρούντος Ιωάννης                                7
 4. Παστογιάννη Γερακίνα                      3

 

ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ, ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ  ΩΣ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ  ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ:

 

 1) Τσιόκανος Ιωάννης

 2) Σιβρής Βασίλης

 

 

ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΟΙ, ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΤΟΥΣ, ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ.

 

 

 

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ 2ος

ΔΗΣΥΕ – ΤΥΠΑΤΕ

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΤΥΠΑΤΕ

 

1. Γαζέτας Παναγιώτης     328
2. Αδάμος Ιωάννης  290
3. Λαϊνάς Ανδρέας  229
4. Κουκάκης Γεώργιος  218
5. Σακάρος Μηνάς  150
6. Σαριδάκη Όλγα  132
    7. Τσιώκου Ελένη   87
8. Μπούρλας Άγγελος   55
9. Πιτσιρέλος Νικόλαος   54
10. Παπαγιαννόπουλος Απόστολος   53
11. Βενετούλης Κωνσταντίνος   47

 

 

ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ, ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ ΩΣ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΟΙ:

 

1)  Γαζέτας Παναγιώτης
2)  Αδάμος Ιωάννης
3)  Λαϊνάς Ανδρέας

4)  Κουκάκης Γεώργιος

 

ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΟΙ, ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΤΟΥΣ, ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ.

 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 1. Παπακωνσταντίνου Βασίλειος       211
 2. Χαλδαίος Κων/νος Παναγιώτης     107
 3. Μπινίσκος Γεώργιος                        72

 

ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ, ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ ΩΣ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  :

 

1) Παπακωνσταντίνου Βασίλειος

 

 

ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΟΙ, ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΤΟΥΣ, ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ.

 

 

ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΕΛΕΜ

 1. Μαλαμής Απόστολος           226
 2. Ιωαννίδης Νικόλαος             75
 3. Αναγνώστου Παναγιώτης     70

 

ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ, ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ ΩΣ ΤΑΚΤΙΚΟ  ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ  ΕΛΕΜ :

 

1) Μαλαμής Απόστολος

 

 

ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΟΙ, ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΤΟΥΣ, ΕΙΝΑΙ  ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ.

 

 

ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΕΛΑΤ

 1. Καραούζα Φωτεινή              167
 2. Κριελέσης Λάμπρος            156
 3. Βασιλάτος Μιχαήλ                  69

                                                

ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ, ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ ΩΣ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ  ΕΛΑΤ :

 

1) Καραούζα Φωτεινή

 

 

ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΟΙ, ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΤΟΥΣ, ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ.

 

 

ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  Δ.Ε.ΠΟ.Θ

 

 1. Σαλπιγγίδης Ιωάννης          22
 2. Γκατζελάκης Άγγελος          14
 3. Κοσσυφίδου Ελένη              14
 4. Κλείμου Βικτωρία                 12
 5. Κηπουρίδου Κυριακή           4

 

ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ, ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ ΩΣ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ  ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ :

 

 1) Σαλπιγγίδης Ιωάννης

 

ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΟΙ, ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΤΟΥΣ, ΕΙΝΑΙ  ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ.

 

 

 

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ 3ος

 

ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΤΥΠΑΤΕ

 

 1. Τρίμη Γεωργία                        112
 1. Μπενετάτος Στυλιανός   106
 2. Δίμτσα Αγλαΐα     88
 1. Μπούκας Σταμάτης                  87
 2. Αργυροφθάλμου Δέσποινα     65
 3. Βίκας Γεώργιος            61
 4. Σταυράκη Μαρία                       42
 5. Κόλλιας Γεώργιος                   41
 6. Ξανθοπούλου Ειρήνη             38
 7. Ιωαννίδου Νανά                      36
 8. Μειμετέας Παναγιώτης           36
 9. Γεωργοπούλου Κατερίνα        35
 10. Μπακατσέλος Νίκος                23
 11. Ταφραλή Αναστασία               19
 12. Φλώρος Νίκος                        17

 

ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ, ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ ΩΣ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΟΙ  :

 

 1. Τρίμη Γεωργία
 2. Μπενετάτος Στυλιανός

 

 

ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΟΙ, ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ, ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ.

 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 1. Στασινού Άννα                      81
 1. Μαντζώρου Γεωργία 68
 1. Πανταζάκος Θεόδωρος      67

ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ, ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ ΩΣ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ:

 

    

 1) Στασινού Άννα

 

 

ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΟΙ, ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΤΟΥΣ, ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ.

 

 

ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΕΛΕΜ

 1. Φουντουλάκη Αντιγόνη                   92
 2. Ξανθοπούλου Μαρία                      84

 

ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ, ΔΕΝ  ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ  ΤΑΚΤΙΚΟ  ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ  ΕΛΕΜ.

 

 

ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΕΛΑΤ

 1. Παπαδοπούλου Αθανασία      74
 2. Κουρεμέτη Ελένη                    73
 3. Κανάκη Βασιλική                      68

 

ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ, ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ ΩΣ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ  ΕΛΑΤ :

 

1) Παπαδοπούλου Αθανασία

 

 

ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΟΙ, ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΤΟΥΣ, ΕΙΝΑΙ  ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ.

 

 

ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ.Ε.ΠΟ.Θ

 1. Λιούλιου Σοφία                     4
 2. Μπούτος Άρης                     1
 3. Αθανασιάδου Γεωργία        0
 4. Αραΐτζόγλου Νίκος              0

 

ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ, ΔΕΝ ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ  ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.

 

 

 

 

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ 4ος

ΕΣΑΚ

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΤΥΠΑΤΕ

 

1.  Καρυώτη Ήβα     99
2.  Καρυώτη Σοφία  91
3.  Φωτιάδης Απόστολος  71
4.  Διαμαντή Βάσω  58
5.  Καραμπίνα Άρτεμη                  53

6.  Χρυσοφάκη Κατερίνα

49
7.  Μιχαηλίδου Τατιάνα 48
    8.  Ζεμπερλίγκου Ελένη   47
9.  Δόγια Μαρία   46
10. Μεσσήνης Κώστας   46
11. Σιάντου Άννα   42

 

 

ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ, ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ ΩΣ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ:

 

1)  Καρυώτη Ήβα
 
 

 

ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΟΙ, ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΤΟΥΣ, ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ.

 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 1. Ζαφειροπούλου Αικατερίνη             63
 2. Δινάλη Πηγή                                  59
 3. Τιμπλαλέξη Ελένη                         52

 

ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ, ΔΕΝ ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ.

 

 

 

ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΕΛΕΜ

  1. Μπαλού Αλεξάνδρα             97
  2. Ασπιώτης Αντώνης            54

 

ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ, ΔΕΝ ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ  ΕΛΕΜ.

 

ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΕΛΑΤ

 1. Φράγκου Φωτεινή 63
  2. Δουρίδα Γεωργία               58
  3. Κοντίδης Λάζαρος               55

                                                 

ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ, ΔΕΝ ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ  ΕΛΑΤ.

 

 

ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  Δ.Ε.ΠΟ.Θ

 1. Υφαντίδης Μάκης 16
  2. Οικονόμου Γιώργος 10
  3. Φαρμάκη Ελευθερία           7
  4. Ναβροζίδου Χαρά              6

 

ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ, ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ ΩΣ ΤΑΚΤΙΚΟ  ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ  ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ:

 

 1. Υφαντίδης Μάκης

 

ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΟΙ, ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ, ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ.

 

 

 

 

 

 

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΜΕΛΩΝ – ΑΜΕΣΩΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ

 

Συγκεκριμένα υποβλήθηκαν οι εξής Συνδυασμοί Υποψηφίων  Εκτάκτων Μελών – Αμέσως Συνταξιούχων :

 

 

 1. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ για το ΤΥΠΑΤΕ-ΕΛΕΜ (ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ)
 2. ΔΗΣΥΕ – ΤΥΠΑΤΕ (ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ)
 3. ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ (ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ)

 

 

 

 

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ 1ος

 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ για το ΤΥΠΑΤΕ – ΕΛΕΜ (ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ)

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΤΥΠΑΤΕ

 

 1. Γιαννοπούλου Ακριβή (Βιβή)                     599
 2. Χατζιπλή Φρειδερίκη (Φρίντα)                 358
 3. Σαμπάνης Γρηγόρης                               208
 4. Αλεξοπούλου Ιωάννα                               91

ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ, ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ ΩΣ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ :

 1. Γιαννοπούλου Ακριβή (Βιβή)

ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΟΙ, ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ.

 

 

ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΕΛΕΜ

 1. Κότσιαρη Βικτωρία (Βίκυ)               603
 2. Γιώτη Λαμπρινή                            108

ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ ΩΣ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΕΛΕΜ :

 

 1. Κότσιαρη Βικτωρία (Βίκυ)

ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΟΙ, ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ.

         

 

ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΕΛΑΤ

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ

 

 

ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Δ.Ε.ΠΟ.Θ.

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ

 

 

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ 2ος

 

ΔΗΣΥΕ – ΤΥΠΑΤΕ (ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ)

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΤΥΠΑΤΕ

 

 1. Αβράμης Θεόδωρος            357
 2. Χρυσαφίδης Ιωάννης          193

 

ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ, ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ ΩΣ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  :

 

 1. Αβράμης Θεόδωρος

 

ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΟΙ, ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ.

 

 

ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΕΛΕΜ

 

 1. Βυτινιώτης Χρήστος                        337

 

ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ, ΔΕΝ  ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ  ΤΑΚΤΙΚΟ  ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ  ΕΛΕΜ .

 

         

 

ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΕΛΑΤ

 ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ

 

 

ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  Δ.Ε.ΠΟ.Θ

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ

 

 

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ 3ος

 

ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ (ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ)

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΤΥΠΑΤΕ

 

 1. Πασσάς Χαράλαμπος 56
  2. Συριόπουλος Ηλίας             54

 

ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ, ΔΕΝ ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ.

 

 

 

ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΕΛΕΜ

 

 1. Χρυσοχοΐδου Αναστασία 40
  2. Ορφανός Δημήτρης 24

 

ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ, ΔΕΝ  ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ  ΤΑΚΤΙΚΟ  ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ  ΕΛΕΜ .

 

         

 

ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΕΛΑΤ

 ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ

 

 

ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  Δ.Ε.ΠΟ.Θ

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ

 

 

 

 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

 

 

 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                   Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 

 

        ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ ΜΟΥΣΙΩΝΗ                        ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ                             

 

 

 

 

 

                            ΤΑ   ΜΕΛΗ

 

 

 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

 

 

 

ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

 

 

 

ΚΟΥΡΣΑΡΗ ΕΛΕΝΗ

Μοιραστείτε το άρθρο