Εκλογοαπολογιστική συνέλευση ΟΣΥΑΤΕ στις 28/11/2017

Ύστερα  από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οικοδομικού Συνεταιρισμού Υπαλλήλων Αγροτικής  Τραπέζης  της  Ελλάδος  που λήφθηκε στη Νο 285 συνεδρίασή.

Ύστερα  από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οικοδομικού Συνεταιρισμού Υπαλλήλων Αγροτικής  Τραπέζης  της  Ελλάδος  που λήφθηκε στη Νο 285 συνεδρίασή του  της  3ης  Οκτωβρίου  2017.

Κ  Α  Λ  Ο  Υ  Ν  Τ  Α  Ι

          Τα μέλη του Συνεταιρισμού σε Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση την 14.11.2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 14.30 το μεσημέρι, στην αίθουσα συνεδριάσεων του  Συλλόγου Εργαζομένων ΑΤΕ  ( Αμερικής  10  – 3ος όροφος ), για  συζήτηση  και λήψη  απόφασης στα παρακάτω θέματα:

  1. Απολογισμός πεπραγμένων απερχόμενης Διοίκησης ( Δ.Σ.  και   Ε.Σ. ).
  2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Εποπτικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη.
  3. Εκλογή : α) εννέα (9) τακτικών μελών και εννέα ( 9  ) αναπληρωματικών  μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και β ) πέντε ( 5 ) τακτικών μελών και πέντε ( 5 )  αναπληρωματικών  μελών  του Εποπτικού Συμβουλίου.
  4. Εκλογή τριών ( 3 ) μελών Εφορευτικής Επιτροπής  για την διεξαγωγή  των

Αρχαιρεσιών.

5.Διάφορα: α)  Έγκριση εγγραφής  νέων μελών.

β) Ενημέρωση για την εξέλιξη συμβάσεως με την Τράπεζα                                  Πειραιώς.

γ) Ρυθμίσεις δανείων.

δ) Ενημέρωση έγκρισης τροποποιηθέντος Καταστατικού.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης  από τον Ν.1667/1986 (άρθ. 5 παράγρ. 3 ) και το  Καταστατικό απαρτίας  η Γενική Συνέλευση θα γίνει στις  21 Νοεμβρίου  2017 την ίδια ώρα  και στον ίδιο χώρο με τα ίδια θέματα.

Σε περίπτωση μη επίτευξης και πάλι της απαιτούμενης  από το Νόμο και το καταστατικό απαρτίας η Γενική Συνέλευση  θα γίνει ΟΡΙΣΤΙΚΑ  στις 28 Νοεμβρίου  2017,  την  ίδια  ώρα  και  στον  ίδιο χώρο, με τα ίδια θέματα.

ΠΡΟΣΟΧΗ :Σημειώνεται ότι οι υποψηφιότητες για να είναι έγκυρες θα πρέπει να υποβληθούν στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνεταιρισμού με σχετική αίτηση μέχρι 8 Νοεμβρίου 2017  και  ώρα  12  το  μεσημέρι, σύμφωνα με το άρθρο 14,  παράγρ. 10  του  καταστατικού.

 

Σε εκτέλεση σχετικής απόφασης του Δ.Σ.

του Οικοδομικού Συν/σμού  Υπαλλήλων ΑΤΕ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ  Δ.Σ.

ΚΥΡΙΑΚΟΣ   ΤΣΑΟΥΣΗΣ

Μοιραστείτε το άρθρο