Διαδικασία αντικατάστασης καρτών ΟΤΟΕ – ΟΑΣΑ

    Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι, Προκειμένου οι συνάδελφοι να συνεχίσουν να προμηθεύονται Κάρτες Απεριορίστων Διαδρομών με Έκπτωση θα πρέπει να ακολουθήσουν.

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ 2018 - ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΕ ΕΙΚΟΝΕΣ (343 downloads )

 

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Προκειμένου οι συνάδελφοι να συνεχίσουν να προμηθεύονται Κάρτες Απεριορίστων Διαδρομών με Έκπτωση θα πρέπει να ακολουθήσουν τα εξής βήματα:

  1. Εκτύπωση QR Code από το https://www.athenacard.gr/request.dev (βλ. αναλυτικές οδηγίες στην επόμενη σελίδα).
  2. Προσκόμιση Φακέλου ΣΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ που ανήκει ο καθένας.

Πάνω στον φάκελο θα αναγράφεται το ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ δικαιούχου και ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ της ετήσιας κάρτας του 2017-2018 (1/3/17-28/2/18)

Ο φάκελος θα περιλαμβάνει:

                        α. Εκτύπωση του QR Code

                        β. Φωτογραφία Ταυτότητας

                        γ. Εκτύπωση αποδεικτικού ΑΜΚΑ (https://www.amka.gr/AMKAGR/)

                        δ. Φωτοτυπία Στελέχους Ετήσιας Κάρτας 2017-2018 (1/3/17-28/2/18).

Οι φάκελοι κατατίθενται αρχικά στον Σύλλογο που ανήκει ο καθένας, το περιεχόμενο των οποίων θα ελέγχει και θα έχει την ευθύνη ο Σύλλογος.

Κατόπιν, θα παραδίδονται από τους Συλλόγους στην Ομοσπονδία και θα πρέπει να συνοδεύονται από Κατάσταση σε ηλεκτρονική μορφή (Excel), με τα εξής πεδία:

Όνομα – Επώνυμο – ΑΜΚΑ – E-mail – Παλιός Αριθμός Ετήσιας Κάρτας

Οι Φάκελοι παραδίδονται στον σ. Ρούσσο Γιώργο (2103388290) και οι ηλεκτρονικές λίστες, που καταρτίζουν οι Σύλλογοι μπορούν να παραδίδονται και με e-mail στο otoe@otoe.gr.

Για τις υπόλοιπες κάρτες που λήγουν μετά τις 28 Φεβρουαρίου (πχ εκδοθείσες τον Μάρτιο κλπ) θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση.

Η παραλαβή της νέας προσωποποιημένης κάρτας θα γίνεται με την προσκόμιση του παλιού στελέχους της κάρτας και των υπολοίπων κουπονιών. Πρέπει να σας υπενθυμίσουμε ότι οι Χάρτινες Κάρτες ισχύουν κανονικά μέχρι την αντικατάσταση τους από την προσωποποιημένη κάρτα, η οποία θα ενεργοποιηθεί με την πρώτη χρήση εισόδου στο σταθμό.

ΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΝΑ ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΤΜΗΜΑΤΙΚΑ πχ 10 ή 20 ή 30 κλπ ΚΑΙ ΟΧΙ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙ ΟΛΗ Η ΕΡΓΑΣΙΑ.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ 2018 - ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΕ ΕΙΚΟΝΕΣ (343 downloads )
Μοιραστείτε το άρθρο