Επίδομα ισολογισμού: Ένα δικαστικό λάθος…

Επίδομα ισολογισμού: Ένα δικαστικό λάθος… Η έμμεση παραδοχή του και η προοπτική αναίρεσής του Όπως είναι γνωστό σε όλους, ο.

Επίδομα ισολογισμού: Ένα δικαστικό λάθος… Η έμμεση παραδοχή του και η προοπτική αναίρεσής του

Όπως είναι γνωστό σε όλους, ο Σύλλογος προέβη σε ανακοπή για λογαριασμό των μελών του που τον εξουσιοδότησαν, για την καταβολή της αναλογίας του επιδόματος ισολογισμού για το έτος 2012.

Από τις συνολικά 9 ανακοπές, οι οποίες αφορούσαν περίπου 4.000 συναδέλφους, και εκδικάστηκαν τον Δεκέμβριο του 2013, έχουν εκδοθεί 6 αποφάσεις που αφορούν περίπου 2.500 συναδέλφους, οι οποίοι ήδη έχουν λάβει το μεγαλύτερο ποσοστό του δικαιούμενου επιδόματος από τον εκκαθαριστή.

Για τις υπόλοιπες 3 ανακοπές, που αφορούν 1.500 συναδέλφους, δεν εκδόθηκε ποτέ απόφαση και για αυτό το λόγο το Πρωτοδικείο εξέδωσε διάταξη για οίκοθεν επανασυζήτηση, καθώς δεν είχε εκδοθεί απόφαση εντός 8 μηνών από τη συζήτησή τους, την 4.12.2013.

Οι ανακοπές αυτές επανασυζητήθηκαν την 13.1.2016, και αφορούσαν σε διεκδίκηση:

α) διαφοράς αποζημίωσης απόλυσης (λόγω του υπολογισμού των συνεισπραττομένων), και

β) στην αναλογία του επιδόματος ισολογισμού.

Η νέα σύνθεση του Δικαστηρίου απέρριψε τις ανακοπές, κρίνοντας ότι δεν μπορεί να ασκηθεί ανακοπή με την οποία να ζητείται διαφορά αποζημίωσης, εφόσον είχε αναγγελθεί η απαίτηση για την αποζημίωση, ΑΦΗΣΕ ΟΜΩΣ ΑΔΙΚΑΣΤΟ ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ.

Πρέπει να τονιστεί, ότι πουθενά στο κείμενο των αποφάσεων δεν γίνεται οποιαδήποτε αναφορά στο επίδομα ισολογισμού, παρά το γεγονός ότι αυτό υπάρχει στο αιτητικό των ανακοπών, και ΣΥΝΟΜΟΛΟΓΕΙΤΑΙ κατά το μεγαλύτερο ποσοστό του από την εκκαθάριση, η οποία αναγνωρίζει τη σχετική απαίτηση.

Το Δικαστήριο δεν έχει κρίνει ότι οι ανακόπτοντες δεν δικαιούνται το επίδομα ισολογισμού, αλλά από προφανές σφάλμα στην εκτίμηση του δικογράφου της ανακοπής, αλλά και του συνόλου του αποδεικτικού υλικού της υπόθεσης, δεν αναφέρεται καθόλου σε αυτό.

Δυστυχώς, μετά την εξέλιξη αυτή, θα πρέπει να ασκηθεί Έφεση κατά των αποφάσεων αυτών και να περιμένουμε απόφαση του Εφετείου για την καταβολή του επιδόματος ισολογισμού και στους εν λόγω  συναδέλφους.

Η Διοίκηση του Συλλόγου, μαζί με τους νομικούς συμβούλους, προέβη σε διαμαρτυρία προς το Τριμελές Συμβούλιο Διοίκησης του Πρωτοδικείου, τόσο για το γεγονός της μη έκδοσης απόφασης από την αρχική σύνθεση, και την επανασυζήτηση της υπόθεσης, όσο και για το γεγονός ότι η νέα σύνθεση ΑΦΗΣΕ ΑΔΙΚΑΣΤΟ ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ.

Τα μέλη του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Πρωτοδικείου Αθηνών δήλωσαν στην αντιπροσωπεία του ΣΕΤΑΠ ότι “γίνονται λάθη από τα Δικαστήρια” και ότι “τα λάθη είναι ανθρώπινα”, προτρέποντάς μας να ασκήσουμε Έφεση, καθώς δεν υπάρχει κάποια άλλη δικονομική δυνατότητα.

Από την πλευρά μας,  θα προβούμε άμεσα σε όλες τις δέουσες ενέργειες για την επιτυχή έκβαση της υπόθεσης  και  την καταβολή του επιδόματος ισολογισμού σε όλους τους συναδέλφους, οι οποίοι  δεν το έχουν λάβει.

Θα σας κρατάμε ενήμερους για τις επόμενες κινήσεις μας καθώς και για οποιαδήποτε  νεότερη εξέλιξη  επί του συγκεκριμένου θέματος.

Μοιραστείτε το άρθρο